June 7, 2019

TALK SHOW – WE ARE NOT WEDDING PHOTOGRAPHER

TalkShow mở đầu cho sự thành lập Next – F, một group dành cho cộng đồng wedding photographer Việt Nam với mong muốn nền nhiếp ảnh cưới Việt Nam có 1 sân chơi lành mạnh, văn minh mang tính chia sẻ và học hỏi cao giữa các bạn trẻ. Là 2 photographer hàng đầu trong ngành cưới, Louis Wu và Khôi Lê mong muốn group sẽ giúp ích phần nào đó nâng cao nhận thức của các bạn trong nghề cũng như các khách hàng có cách nhìn đúng đắn hơn về wedding photographer.

https://www.facebook.com/groups/12036…

Cảm ơn các khách mời danh dự như TwoMann, Julian Wainwright, Rocio Vega và Raymond Nhựt Nguyễn cùng với những lời khuyên cực kì bổ ích dành cho các bạn wedding photographer qua video.

film by Nhim Production